Privacy verklaring Real Food Plaza

Door gebruik te maken van de producten en diensten van Real Food Plaza stemt u in met de verwerking door Real Food Plaza van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door Real Food Plaza van de persoonsgegevens van derden die u aan Real Food Plaza verstrekt.

 

Lees hier wat voor gegevens wij verzamelen en waarom.

1. Real Food Plaza kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Real Food Plaza is gevestigd aan Verlengde Houtrakgracht 345, 3544EB te Utrecht en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer        . Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Real Food Plaza en de verwerkingen via haar website www.realfoodplaza.nl

 

2. Real Food Plaza verwerkt persoonsgegevens met als doel:

Haar diensten zo goed als mogelijk aan te bieden. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie, voor het versturen van nieuwsbrieven en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

 

3. Real Food Plaza respecteert de privacy van de gebruikers van haar website.

Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Real Food Plaza en alle partners die via een samenwerkingsovereenkomst met Real Food Plaza verbonden zijn. Real Food Plaza verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. Real Food Plaza verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

Real Food Plaza wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat Real Food Plaza haar producten en diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar product- en dienstverlening aan u zal staken.

 

4. Recht op inzage

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij Real Food Plaza bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op info@realfoodplaza.nl. Real Food Plaza zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal Real Food Plaza haar dienstverlening aan u staken.

 

5. Heeft u een klacht?

Indien u een klacht heeft over de manier waarop Real Food Plaza de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan Real Food Plaza kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via info@realfoodplaza.nl. Real Food Plaza zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop Real Food Plaza uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.